Светът не е от вчера. Човекът също.

        За големия свят, човекът е малък.

          За малкия човек, светът е голям.

             Така е било вчера. А как е днес?

Сега е времето и тук е мястото, голямата Истина, за голямата Вселена, да бъде показана с целия си блясък и достойнство. Опити за това са правени на различни места и по различно време, от най-будните умове на човечеството. Но по обясними причини те са успявали да придадат само още един - нов тласък на познанието към следващите поколения.

 

Днес, благодарение на прогреса и научните достижения, финалът на хилядолетната щафета вече може да се състои.

 

**********************

 

Повечето от текстовете в тази библиотека са писани в различно време и по различен повод, като самостоятелни четива, но идейно са взаимно свързани и е препоръчително да се четат последователно.

 

Приятно четене!

 

 

Можете да споделяте мнения и да обсъждате съдържанието на текстовете, тук:

https://www.facebook.com/groups/1713217585634713/

 

 

     горе     следваща